Fuarlarımızı Nasıl Tanıtıyoruz?

Fuarımızın tanıtımı ve ziyaretçi çalışmaları için yurt içinde ve yurt dışında yapılan tüm çalışmalar aşağıda yer almaktadır. Yapılan bu işlemler, tüm yıla yayıldığında kısmen değişiklikler göstermektedir. Fuarımızın tanıtıma ihtiyacı olan alanlarına, güncel durumlara göre, programa yeni maddeler eklenebilmektedir.

Genel Çalışmalar

 • Fuarımızın kapsadığı sektörlerde faaliyet gösteren tüm firmalar fuar hakkında sürekli bilgilendirilecektir.
 • Profesyonel bir PR ekibi ile (çözüm ortağı veya firma bünyesinde) genel tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılacaktır.

Birebir Görüşmeler, Hedef Kitle ile Direkt İletişim

 • Ülkemizin dört bir yanında bulunan özel sektör firmaları ile düzenli görüşülmektedir. Bu düzenli görüşmeler vasıtası ile tüm sektörün fuarı bilmesi sağlanacaktır.
 • Belirlenmiş özel hedef ziyaretçi kesimi ile sürekli iletişim halinde olunacaktır. Grup şeklinde ziyaretçiyi etkileyecek noktalar ile birebir görüşmeler yapılacaktır.
 • STK’lar (dernek, oda, vakıf vb) vasıtası ile üyelerine birebir ulaşılacaktır.
 • İlgili kamu kurumları ile işbirlikleri yapılacaktır ve fuarı, kurumun ilgili birimlerinin ziyareti için çalışmalar yapılacaktır.
 • Üniversiteler ile özel çalışmalar yürütülecektir.
 • Türkiye’de bulunan ticari ataşelikler ile çalışmalar yapılacak ve ticari ataşelikler vasıtası ile yurtdışı hedef kitleye ulaşılacaktır.
 • Konsolosluklar ile bağlantı kurulacak ve fuarımız ile ilgili bilgiler ulaştırılacaktır.
 • Fuarımızın sektörlerinin ağırlıklı yer aldığı bölgelerde, saha çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar esnasında o bölgede bulunan tüm firmalara davetiyelerimiz, duyurularımız, dosyalarımız iletilecektir.
 • Fuarımızın hedef ziyaretçilerine yönelik sürekli devam eden bir çalışma yürütülecek ve fuarımız ile ilgili bilgiler ulaştırılacaktır.

Yurt içi Alım Heyeti Çalışmaları

 • Yurt içinde hedeflenen ziyaretçi kesimine yönelik alım heyetleri organize edilecektir.
 • Alım heyetleri organizasyonu, yurtiçinde her ilde ve bölgede STK’lar ile ortak çalışmalar şeklinde yapılacaktır.
 • Yurt içinde çeşitli illerden kamu kurumları, sektör dernekleri, odaları, vakıfları, organize sanayi bölgeleri ve hedeflenen bölgenin önde gelen firma ve kişisinin liderliğinde grup ziyaretçilerinin ulaşımları firmamız tarafından karşılanarak önemli bir hedef ziyaretçi kesiminin fuarı ziyareti sağlanmaktadır.
 • Özellikle sektörün alıcısının ve kullanıcısının yoğun olduğu bölgelerde bu çalışmalar birkaç farklı noktadan yürütülecektir. Diğer tüm bölgelerde ise en güçlü STK ile çalışmalar yürütülecektir.
 • Hedeflenen bölgelerde alıcısı ve kullanıcısı önemli olan kesimler ile bayi olabilecek sektör firmalarına yönelik özel çalışmalar yürütülecektir.

Yurt dışı Alım Heyeti Çalışmaları, Müşavirlikler, Ataşelikler ve STK’lar ile Çalışmalar

 • Hedeflenen ülkelerde alıcı ve kullanıcı potansiyelinde olan firmalarla, distribütör ve bayi olabilecek sektör firmalarına yönelik özel çalışmalar yürütülecektir.
 • Yurt dışı alım heyetleri konusunda profesyonel çalışmalar yapan çözüm ortağımız ile yukarıda belirtilen çalışmalar yürütülecektir.
 • Yurt dışındaki müşavirliklerimiz/ataşeliklerimiz vasıtasıyla, her ülkedeki sektör firmalarına duyurular yapılacaktır.
 • Yurt dışındaki potansiyel alıcıların bulunduğu sektör dernekleri, odaları, vakıfları ve benzeri kuruluşlarına fuarlarımızın tanıtımı yapılacaktır. Bu kuruluşlar kanalıyla potansiyel alıcılara ulaşılacaktır.

Basılı Materyaller (Afiş, Davetiye, Dosya vb.)

 • Fuarımızı tanıtan dosyalar hazırlanacaktır.
 • Fuarımıza ait davetiyeler (100.000’lerce) ve afişler (10.000’lerce) hazırlanacaktır.
 • Katılımcı firmalarımıza talep ettikleri miktarlarda afiş ve davetiye gönderilecektir.
 • Geçmiş yıl ziyaretçiler ve yeni oluşturulmuş dataları içeren 120.000’in üzerindeki adrese posta ve kargo yoluyla davetiyeler gönderilecektir.
 • Fuarlarımızın tanıtım dosyaları, afişleri ve davetiyeleri sektör derneklerine, ilgili meslek odalarına, ticaret, sanayi odalarına, organize sanayi bölgelerine ve üniversitelere toplu olarak gönderilecektir.

Web Sitesi, E-Mailler, Sosyal Medya, Elektronik Ortam Çalışmaları

 • Fuarımıza ait web siteleri hazırlanacak ve düzenli güncellenecektir. www.marmarafuar.com.tr şirket ana web sitesinde fuar ile ilgili bilgiler yer alacaktır.
 • Fuarımız ile ilgili web sitemizin yanında, fuara özel web sitesinde(www.com) online davetiye alınabilecek formlar yer alacaktır. Dileyen herkes bu sistem ile online davetiye temin edebilecektir.
 • Belirli meslek gruplarının çok fazla ziyaret ettiği, sektör ile ilgili web siteleri, portallar ve haber siteleri ile işbirlikleri yapılacaktır.
 • Bu web sitelerinde, fuarımız etkinlik takvimlerinde yer alacaktır. Aynı zamanda web sitelerinde banner ve haber çalışması yapılacak, yönlendirilen linkle de online davetiyelere ulaşılabilecektir.
 • Genel web siteleri duyurularında ise, fuarımız takvimlerde yer alacaktır.
 • Fuarımızın bannerlerı ve duyuruları sektör tarafından sık ziyaret edilen web sitelerinde yayınlanacaktır.
 • Fuarımıza özel e-bültenler aylık olarak hazırlanacaktır. Fuar hakkında güncel bilgiler, fuar haberleri, katılımcı haberlerinin yer aldığı e-bültenler datalarımızda bulunan tüm kesimlere gönderilecektir.
 • Fuarımız ile ilgili gelişmeleri kısaca özetleyen tanıtım e-mailleri, aylık olarak sektör ilgililerine ve hedef ziyaretçilere ulaştırılacaktır.
 • Sosyal medya kanallarında fuarlarımız ile ilgili düzenli olarak duyurular yapılacaktır. Facebook, LinkedIn ve Youtube üzerinden yürütülen çalışmalar firmamızın hesabı üzerinden yürütülecektir.
 • Ziyaretçilerimizin sosyal medya kanalları üzerinden online davetiyelerimize ulaşabileceği şekilde çalışmalar yapılacaktır.

Yazılı ve Görsel Medya, Yayınlar, Radyo ve TV, Açık Hava Reklamları

 • Sektörlerle ilgili düzenli yayınlar ile işbirliği yapılacaktır.
 • Fuarımızın reklamları, haberleri, basın bültenleri, raporları sektörel yayınlarda yer alacaktır.
 • Ayrıca, işbirliği yaptığımız yayınların bazı sayılarından fuarımızın davetiyeleri insert olarak dağıtılacaktır.
 • Sektörel yayınların web sitelerinde yer almak üzere karşılıklı banner çalışmaları yapılacaktır.
 • Ulusal ve yerel görsel ve yazılı basına düzenli olarak basın bültenleri gönderilecektir. Ulusal basında reklamlarımız yer alacaktır.
 • Fuarımıza yakın zamanlarda;
 • Ulusal görsel ve yazılı basına çok sık haberler gönderilecektir.
 • En çok dinlenen radyo kanallarında reklamlarımız yer alacaktır.
 • İstanbul’da açık hava reklamları, billboard reklamları yapılacaktır.
 • İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı bölgesinde açık hava reklamlarımız yer alacaktır.

STK’lar, Odalar, Organize Sanayi Bölgeleri

 • Fuarı ilgilendiren sektör dernekleri, odaları, vakıfları, organize sanayi bölgeleri fuarlarımız hakkında düzenli bilgilendirilecektir.
 • Fuarı ilgilendiren sektör dernekleri, odaları, vakıfları, organize sanayi bölgeleri ile görüşmeler yapılacak ve ortak çalışmalar yürütülecektir.
 • Yapılan ortak çalışmalar ile dernek, oda, vakıf, organize sanayi bölgeleri üyeleri fuar hakkında düzenli bilgilendirilecektir.
 • Türkiye’nin her köşesinden dernek, oda, vakıf, organize sanayi bölgeleri vasıtası ile toplu alım heyetleri organize edilecektir. Bu heyetlerin ulaşımı, organizasyon tarafından karşılanacaktır.
 • Yurt dışında belirlenmiş tüm ülkelerdeki sektörel dernekler, odalar, vakıflar ve tüm meslek örgütleri ile ortak çalışmalar yürütülecektir.

Fuar, Sektörel Etkinlik Katılımları

 • Yurt içinde katılımcı ve ziyaretçilerimizin yoğun bulunduğu ve ilgilendiği tüm fuarlar ziyaret edilecek, fuarımızın tanıtımları yapılacaktır.
 • Yurt dışında önemli ve herkes tarafından bilinen tüm önemli fuarlar mutlaka ziyaret edilecektir.
 • Yurt içinde ve yurtdışında karşılıklı çalışma yapılan fuarlarda standımız olacaktır. Standımızda fuarımızın tanıtımı yapılacaktır.
 • Yurt içinde ve yurtdışında, fuarlarımızın sektörleri ile ilgili konferans, kongre, confex gibi etkinliklerde fuarımızın duyuruları yapılacaktır.

Temsilcilikler, Çözüm Ortakları

 • Yurt dışında farklı ülkelerdeki temsilcilerimiz kanalıyla çalışmalar yapılacaktır. Temsilcilerimiz sorumlu oldukları ülke ve bölgede fuarlarımızı duyuracaktır.
 • Sektör ürünlerinin üretildiği ülkelerde ağırlıklı olarak sektör firmalarına, kullanıcı ve alıcı durumundaki ülkelerde hedef ziyaretçi kesimimize yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 • Hedeflenen ülkelerde önemli alıcı ve kullanıcıları olan kesimler ile distribütör ve bayi olabilecek sektör firmalarına yönelik özel çalışmalar yürütülecektir.
 • Yurt içinde bulunan çözüm ortaklarımız vasıtası ile yurtdışında bulundukları bölgede duyurular yapılacaktır.